Rotfylling

Hva er en rotfylling?

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver og blodkar kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et plastisk, bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over minimum to tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling eller en keramisk krone (porselen).


Hvorfor må en tann rotfylles?

 
Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (I). Resultatet kan bli tannsmerter, og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens røtter (II). Ved å rotfylle tannen, fjerner man bakteriene og får kontroll på infeksjonen (III). På denne måten kan tannen reddes (IV).

figur I figur II figur III figur IV


Hva er alternativet til rotfylling?


Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Om ønskelig kan man så erstatte tannen med en keramisk bro eller et implantat med påmontert keramisk krone. Dette er løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.


Hvordan er prognosen?


De fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker.

De vanligste er:
  • sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort
  • ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise
  • forkalkninger som tetter nervekanalen
  • kraftige avbøyninger på roten
Selv om rotfyllingen er vellykket, kan det i noen tilfeller forekomme svake ettersmerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig. Det er også viktig å være klar over at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. Den er derfor mer utsatt for å knekke enn en frisk tann. Av og til vil det derfor være anbefalt å styrke tannen med en keramisk krone.


Hva koster en rotfylling?


Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen. Arbeidet er teknisk vanskelig og tidkrevende og strekker seg normalt over minimum to tannlegebesøk. I tillegg kommer kostnaden med å bygge opp igjen tannen. Man vil derfor kunne få et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen.


Viktig!


I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte gå en periode med en midlertidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn og infiserer pulpa.
  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man lar den være i ro i minst 1 time før man spiser. 
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.