Den norske tannlegeforening (NTF) ble stiftet i 15. oktober 1884, og er en profesjons- og fagforening for landets tannleger. Foreningen er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne.

NTF arbeider for medlemmenes faglige og økonomiske interesser og for gode kollegiale forhold. Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet er grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, og legge til rette for at denne kompetansen opprettholdes. NTF skal dessuten medvirke til at hele befolkningen får dra nytte av en god tannhelsetjeneste.

Hvorfor bør man velge en tannlege som er medlem i NTF?

- Alle medlemmer er pålagt å følge strenge etiske regler som bl.a. sikrer at pasientbehandling skjer i samsvar med disse. Les NTFs etiske regler her.
- Utvidede klagemuligheter. I alle lokalforeninger finnes klagenemder som behandler pasientklager på tannleger som er medlem av NTF. Klagebehandlingen er gratis for pasienten. Avgjørelsen er bindende for tannlegen, men ikke for pasienten som evt. kan ta saken videre i rettssystemet. Les mer om klageordningen her.
- Obligatorisk etterutdanning for tannlegene. NTFs kursoversikt