Tannlegeskrekk

Er du redd for å oppsøke en tannlegen i frykt for smerter?

Du er langt ifra den eneste som lider av tannlegeskrekk. Tannlegeskrekk, også kalt odontofobi, er dessverre utbredt blant befolkningen. Undersøkelser viser at hele 5 til 10% av den voksne befolkningen i Norge unngår å søke regelmessig tannbehandling som følge av angst (kilde: tannlegeforeningen.no). I de mest alvorligste tilfellene innebærer tannlegeskrekk at en fullstendig unngår tannbehandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, drikking, utseende eller annet – så oppsøkes ikke tannlege for å få hjelp. Andre klarer å gå til tannlegen, men da under svært stor påkjenning.

Selve angsten kan skyldes ulike årsaker. Enkelte pasienter er redde spesielle deler av tannbehandlingen, mens andre forteller at de er redd hele situasjonen. Felles er ofte en redsel for å bli utsatt for smertefulle opplevelser som en ikke har kontroll over.

Vit at tannlegeskrekk kan behandles. Vi på Bergen Storsenter Tannlegepraksis tar tannlegeskrekk på alvor! Våre tannleger, tannpleier og tannhelsesekretærer har lang erfaring med pasienter med tannbehandlingskrekk. Vi har over 30 års erfaring med å behandle pasienter med tannlegeskrekk, og med svært gode resultater!

Smertefri tannbehandling i kombinasjon med vår respekt ovenfor redde pasienter, vår tålmodighet og medfølelse, har ført til at vi har gitt redde pasienter et helt nytt syn på det å oppsøke tannlegen. For pasienter med tidligere tannlegeskrekk har det vært en fantastisk mestringsfølelse å gå fra å forbinde tannlegebesøk med angst og redsel, til å føle at det rett og slett er helt ok å oppsøke tannlegekontoret! En god tannhelse og jevnlige besøk hos tannlegen for kontroll, reduserer risikoen for fremtidig tannpine og store behandlingsbehov, og gir igjen mindre grunn til å frykte tannbehandling.

Grunnen til tannlegeskrekk kan være så mangt. Derfor vil tannlegen sammen med deg prøve å finne ut av hva angsten kan skyldes, for så å kunne behandle angsten din. Hos oss kan du møte tannlegen første gang for en uformell prat, uten at vi starter noen form for undersøkelse eller behandlingen. Etter en lengre prat mellom deg og tannlegen, hvor dere blir kjent med hverandre slik at du føler deg trygg på vedkommende, vil tannlegen utføre en enkel undersøkelse med bildetaking av tennene dine. Dersom du har et behandlingsbehov, blir du og tannlegen så enige om neste steg og fremdrift i prosessen – på dine premisser.

Pasienter med tannlegeskrekk kommer ofte først til tannlegen når skaden har skjedd og smertene er utholdelige – det er vi vant med. Det er da viktig å få pasienten gjennom et behandlingsløp som er hurtig for å lindre smertene, men fastsatt i det tempoet som pasienten selv bestemmer. En pasient med sterk tannpine og tannlegeskrekk kan ofte ha behov for noe beroligende legemidler før de går inn til behandling. Vi kan da tilby pasienten hurtigvirkende preparater i tablettform. Dette kan være en god hjelp dersom man har en sterk redsel for tannbehandling, har sprøyteskrekk, brekningstendenser eller ofte lett for å besvime under behandling.


Vi jobber for at du etterhvert skal kunne mestre jevnlige tannlegebesøk, slik at vi sammen kan forhindre unødige og kostbare ødeleggelser av tenner og tannkjøtt. Veien til mestring kan være lang, men målet vårt er få deg dit, og det fikser vi sammen!

Er du fremdeles redd for å komme til oss? Ta gjerne med deg en nær venn eller familie som kan være til stede med deg under tannlegebesøket. En hånd å holde i hjelper mye i slike behandlingssituasjoner, og om du ikke har en hånd tilgjengelig har vi svært hyggelige tannhelsesekretærer som gjerne stiller opp med både en varm hånd og et varmt smil til deg.

Etter hvert som du oppdager at du mestrer tannlegebesøk vil du kunne merke at angstnivået blir mindre, og at det blir enklere å komme til rutinekontroll av tennene, kanskje også tilslutt uten behov for beroligende medikamenter i forkant av behandlingen.

Husk at det er du som er sjefen i tannlegestolen, og vi passer på at du får bestemme tempoet! Og vet du hva? De fleste blir kvitt tannlegeskrekken med en dose egeninnsats og en dyktig tannlege 😊.