Behandlinger

Vi tilbyr generell tannbehandling, som inkluderer undersøkelser, forebyggende behandling, tannfylling, behandling av tannkjøttsykdommer og estetisk tannbehandling.

Vår behandling blir foretatt etter en grundig undersøkelse og planlegging i samråd med våre pasienter.

Vi søker kontinuerlig å utvikle vår faglige kompetanse, og bruker nye behandlingsmetoder og nytt utstyr der det er dokumentert å kunne bedre kvaliteten på behandlingen vi tilbyr våre pasienter.

All aktivitet er kvalitetssikret og godkjent av Statens helsetilsyn.
Allmenn tannbehandling

Omfatter blant annet undersøkelser, røntgen, fylling, tannkjøttbehandling, rotbehandlinger, kirurgiskbehandling og krone- og brobehandling

Les mer
Tannlegeskrekk

Våre tannleger har god erfaring med behandling av pasienter med forskjellig grad av tannlegeskrekk

Les mer