Allmenn tannbehandling

Omfatter blant annet undersøkelser, røntgen, fylling, tannkjøttbehandling, rotbehandlinger, kirurgisk behandling og krone- og brobehandling